RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Postupak u slučaju neisplate plaće

rrif - 3.2017, str. 109  

Plaće i doprinosi u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 15  

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

rrif - 1.2017, str. 48  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 8.2016, str. 51  

Novosti u poduzetničkoj plaći

rrif - 3.2016, str. 87  

Novosti za neisplatitelje plaća

rrif - 11.2015, str. 85  

Naknada plaće za vrijeme mobilizacije

rrif - 11.2015, str. 104  

Pravo radnika na povećanu plaću

rrif - 6.2015, str. 72  

Poticanje zapošljavanja

rrif - 3.2015, str. 92  

Plaće po sudskoj presudi

rrif - 3.2015, str. 115  

Minimalna plaća za 2015. godinu

rrif - 2.2015, str. 157  

Dopunsko zapošljavanje radnika

rrif - 1.2015, str. 189