RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaće i doprinosi u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 246  

Porezni položaj primitaka u naravi

rrif - 10.2017, str. 60  

Plaće u nepunom radnom vremenu

rrif - 10.2017, str. 68  

Treći stup mirovinskog osiguranja

rrif - 9.2017, str. 55  

Postupak u slučaju neisplate plaće

rrif - 3.2017, str. 109  

Plaće i doprinosi u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 15  

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

rrif - 1.2017, str. 48  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 8.2016, str. 51  

Novosti u poduzetničkoj plaći

rrif - 3.2016, str. 87  

Novosti za neisplatitelje plaća

rrif - 11.2015, str. 85  

Naknada plaće za vrijeme mobilizacije

rrif - 11.2015, str. 104  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)