RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijevoz na posao i s posla

rrif - 4.2017, str. 71  

Isplata bonusa u 2017.

rrif - 4.2017, str. 84  

Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD

rrif - 3.2017, str. 97  

Ovrha na primitcima – drugi dohodak

rrif - 3.2017, str. 106  

Postupak u slučaju neisplate plaće

rrif - 3.2017, str. 109  

Plaće i doprinosi u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 15  

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

rrif - 1.2017, str. 48  

Božićnica i ostale prigodne nagrade

rrif - 12.2016, str. 166  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  

Primitci u naravi

rrif - 10.2016, str. 65  

Primitci s osnove naknade štete

rrif - 10.2016, str. 89  

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 8.2016, str. 51  

Novosti u poduzetničkoj plaći

rrif - 3.2016, str. 87  

Pravo na otpremninu i isplatna lista

rrif - 2.2016, str. 142  

Plaće i doprinosi u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 218  

Darivanje za blagdane u 2015.

rrif - 12.2015, str. 108  

Obvezne nagrade učenicima na praksi

rrif - 12.2015, str. 135