RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

SASTAVLJANJE GFI I POREZNIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.

Od 16. do 26. siječnja 2018. u sedam gradova seminar "Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2017. i novosti u propisima za 2018. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 116. siječnja 2018. (utorak)
Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 417. siječnja 2018. (srijeda)
Zagreb, Hotel Westin, Kršnjavoga 118. siječnja 2018. (četvrtak)**

Split, Hotel Park, Hatzeov perivoj 322. siječnja 2018. (ponedjeljak)
Zadar, Hotel Kolovare, B. Peričića 123. siječnja 2018. (utorak)
Opatija, Hotel Ambasador, F. Peršića 524. siječnja 2018. (srijeda)
Poreč, Hotel Valamar Diamant, Brulo 125. siječnja 2018. (četvrtak)
Zagreb, Hotel Westin, Kršnjavoga 126. siječnja 2018. (petak) ** II. skupina

** Zbog velikog interesa u Zagrebu organiziramo seminar u dva termina. Sudionici mogu odabrati datum koji im više odgovara i prijaviti se za njega. Ako neki od prijavljenih sudionika za 18. siječnja 2018. žele promijeniti termin, mogu to učiniti najkasnije do srijede 17. siječnja do 11,00 sati.

 

Prvi put nakon izmjena u poreznom sustavu sastavlja se godišnja prijava poreza na dobitak (obrazac PD) za poduzetnike dobitaše prema izmijenjenim propisima. Utvrđivanje porezne osnovice izvodi se na temelju financijskih izvještaja uzimajući u obzir korekcije na troškovima koje propisuju porezni propisi. Sva kompleksnost primjene poreznih propisa i računovodstvenih standarda mora biti ispravno unesena u postupcima izvještavanja, odnosno njihova sastavljanja.

Novosti koje su nastale u PDV-u, porezu na dobitak, u propisima o porezu na dohodak u vezi s neoporezivim primitcima („topli obrok“, putni troškovi) te nove osnovice za obračun doprinosa i plaća članova uprave i drugo, bit će izložene na ovom seminaru.

 

Program seminara:

1. Novosti u oporezivanju dohotka

 • obračun plaća u 2018. godinu i nove osnovice za doprinose (članovi uprave i dr.)
 • nova minimalna plaća i pravo na smanjenje doprinosa za 50 % za određene poslodavce
 • novosti u Pravilniku o porezu na dohodak – „topli obrok“, plaćena prehrana na službenom
  putu i dr.

2. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2018. godini

 • što je novo u Pravilniku o PDV-u
 • priznavanje – podjela pretporeza na osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz
 • korištenje pretporeza za nabavu dobara i usluga za osobne automobile (gorivo, održavanje
  i dr.)

3. Novosti u Pravilniku o porezu na dobitak

 • priznavanje troškova za osobne automobile, PD-IPO i dr.

4. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2017. godinu

 • bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital

5. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD)

 • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi
  osobnih automobila itd.)
 • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja
 • porezne olakšice i oslobođenja
 • utvrđivanje porezne obveze za 2017. godinu i prijenos poreznih gubitaka
 • izračun predujmova za 2018. godinu

6. Izbor aktualnosti za primjenu PDV-a u praksi (uključujući i nova stajališta MF)

7. Obračun doprinosa na dobitak od druge djelatnosti - obrazac PD-DOP

8. Tko treba predati obrazac DOH za 2017. godinu te obrasce ZPP DOH i INO-DOH

9. PD-IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama u 2017. godini

10. Odgovori na pitanja
 

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Naknada za seminar je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 500,00 kn (400,00 kn + PDV 100,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF plus d.o.o. Zagreb, broj HR2624020061100033007 uz poziv na vaš OIB-3000 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu.

POZOR! Molimo naknade za seminare od 2018. godine uplaćivati na račun društva RRIF PLUS d.o.o. (prije je organizator seminara bilo društvo RRIF Konzalting d.o.o.).

Ponude za seminar nećemo slati, a ako vam je potrebna ponuda ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar.

Rok za prijavu je najkasnije 3 dana prije održavanja seminara kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar.

Sve ostale obavijest možete dobiti na broju telefona 01/4699-760 ili e-poštom na rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Od 16. do 26. siječnja 2018. u sedam gradova seminar "Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2017. i novosti u propisima za 2018. godinu"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DUNVPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)