RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Donacije u stvarima

rrif - 1.2018, str. 227  

Sitni inventar i nerecipročni prihodi

rrif - 12.2017, str. 121  

Paušalni porez na dobitak

rrif - 10.2017, str. 58  

Depozit i revalorizacija

rrif - 8.2017, str. 43  

Usluge i članovi udruge

rrif - 5.2017, str. 63  

Porez na dobitak i pretporez

rrif - 2.2017, str. 235  

Porez na dobitak po odbitku

rrif - 12.2016, str. 141  

Darovanja u stvarima

rrif - 11.2016, str. 42  

Financijska imovina i potraživanja

rrif - 10.2016, str. 56  

Kupnja i nadoplata ENC-uređaja

rrif - 9.2016, str. 66  

Darivanja

rrif - 8.2016, str. 39  

Tečajna razlika i kredit

rrif - 4.2016, str. 71  

Gotovina i međusobno financiranje

rrif - 1.2016, str. 206  

Prestanak postojanja udruga

rrif - 1.2016, str. 207  

Računski plan

Nepr - 12.2015, str. 61  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)