RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun amortizacije za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 107  

Prijeboj i otpust duga

rrif - 1.2017, str. 187  

Porez na dobitak po odbitku

rrif - 12.2016, str. 141  

Krađa imovine i darivanje

rrif - 11.2016, str. 41  

Darovanja u stvarima

rrif - 11.2016, str. 42  

Računovodstvo troškova posudbe

rrif - 10.2016, str. 21  

Financijska imovina i jamstvo

rrif - 10.2016, str. 48  

Financijska imovina i potraživanja

rrif - 10.2016, str. 56  

Primitci učenika i studenata

rrif - 9.2016, str. 52  

Kupnja i nadoplata ENC-uređaja

rrif - 9.2016, str. 66