RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RAČUNOVODSTVENI PRAKTIKUM-AKTUALNA PITANJA

Zagreb, 27. travnja 2017. seminar-radionica "Računovodstveni praktikum"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2927. travnja 2017. (četvrtak)

Pitanja koja su vezana uz računovodstveno praćenje poslovnih događaja uvijek su aktualna, a s pojavom novih situacija i novih propisa u poslovnoj se praksi pojavljuju i nova pitanja na koja se traže odgovarajuća računovodstvena rješenja. Cilj je ovog seminara odgovoriti na ta aktualna pitanja i definirati porezna motrišta tih rješenja na konkretnim primjerima iz poslovne prakse.

Program seminara:

1. Računovodstveno i porezno motrište davanja zajmova između poduzetnika (povezanih i nepovezanih)

2. Računovodstveno i porezno motrište davanja zajmova zaposlenicima i članovima uprave

3. Računovodstveno i porezno motrište zateznih kamata – obračun i stope zateznih kamata na
    zakašnjela plaćanja

4. Računovodstveno i porezno motrište prodaje i otkupa potraživanja

5. Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina (za iznajmljivanje, za prodaju i sl.)

6. Računovodstveno motrište ulaganja u druga društva (dionice i udjele – ovisnih društava,
    pridruženih društava i sudjelujućih interesa – početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti i
    priznavanje dobitaka od tih ulaganja)

7. Rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara i manjkovi imovine – knjigovodstveno
    i porezno motrište

8. Troškovi uporabe osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz – knjigovodstveno
    i porezno motrište

9. Računovodstveno i porezno motrište ulaganja na tuđoj imovini (imovina u zakupu)

10. Računovodstveno i porezno motrište popusta

11. Računovodstvo otpisa obveza (prema članovima društva – oblikovanje kapitalnih pričuva i sl.)

12. Odgovori na pitanja

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 15:00 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 27. travnja 2017. seminar-radionica "Računovodstveni praktikum"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DRAA