RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravna zaštita u javnoj nabavi

rrif - 4.2016, str. 227  

Sufinanciranje i darivanje

rrif - 3.2016, str. 76  

Mjesna samouprava

Pror - 3.2016, str. 36  

Javna nabava u uvjetima azilantske krize

rrif - 11.2015, str. 242  

Komunalna naknada i porez na dobitak

rrif - 10.2015, str. 87