RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudske pristojbe u upravnom sporu

pip - 9.2016, str. 70  

Problematika najma vozila iz EU-a

pip - 4.2016, str. 24  

Financijske prijevare

pip - 11.2014, str. 33  

Porez na imovinu u SAD-u

pip - 10.2014, str. 15  

PDV jaz u 26 država članica EU-a

pip - 10.2014, str. 29  

Prikaz novog Zakona o faktoringu

pip - 9.2014, str. 38  

Retroaktivnost u poreznom pravu

pip - 9.2014, str. 63  

Elektroničke usluge Porezne uprave

pip - 9.2014, str. 72