RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Likvidacija zadruge

rrif - 10.2017, str. 199  

Prodaja i prijenos poslovnog udjela

rrif - 10.2017, str. 208  

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

pip - 10.2017, str. 73  

Stjecanje vlastitih dionica

rrif - 9.2017, str. 174  

Nasljeđivanje poslovnog udjela

pip - 9.2017, str. 5  

Služnosti

pip - 9.2017, str. 60  

Pravo na suđenje u razumnom roku

pip - 9.2017, str. 73  

Poslovanje preddruštva

pip - 7.2017, str. 14  

Porezna politika u Europskoj uniji

pip - 7.2017, str. 37  

Prigovori potrošača

pip - 7.2017, str. 72  

Zastara prema OPZ-u

pip - 6.2017, str. 5  
Pretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)