RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Financijsko planiranje u trgovini

rrif - 3.2017, str. 166  

Financijski učinak preporuka u trgovini

rrif - 11.2016, str. 148  

Zlato kao siguran ulog

rrif - 11.2016, str. 152  

Obračun zateznih kamata

rrif - 10.2016, str. 158  

Izrada godišnjeg plana poslovanja

rrif - 10.2016, str. 168  

Kamate od 1. srpnja 2016. godine

rrif - 8.2016, str. 133  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2016, str. 236  

Primjena Uredbe o poticanju ulaganja

rrif - 5.2016, str. 142  

Utvrđivanje fer vrijednosti patenata

rrif - 4.2016, str. 170  

Međunarodni dokumentarni akreditiv

rrif - 1.2016, str. 277  

Osobni stečaj – zakonsko uređenje

rrif - 12.2015, str. 206  

Dokumentarni akreditiv

rrif - 11.2015, str. 177  

Bankarske garancije

rrif - 10.2015, str. 173  

Povjerenik u predstečajnoj nagodbi

rrif - 10.2015, str. 180  

Prikaz novoga Stečajnog zakona

rrif - 8.2015, str. 121  

Naplata zadužnice – aktualnosti

rrif - 4.2015, str. 140  

Oblikovanje nekretninskih indeksa

rrif - 10.2014, str. 136  

Prikaz novela Ovršnog zakona

rrif - 9.2014, str. 141  

Procjena vrijednosti nekretnina

rrif - 9.2014, str. 152  

Izmjene Zakona o tržištu kapitala

rrif - 2.2014, str. 301  

Novi Zakon o leasingu u praksi

rrif - 1.2014, str. 237