RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217  

Novosti kod instituta zadužnice

rrif - 1.2018, str. 329  

Utuženje novčanih tražbina

rrif - 12.2017, str. 233  

Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

rrif - 12.2017, str. 239  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2017, str. 183  

Predviđanje poslovnog neuspjeha

rrif - 7.2017, str. 160  

Produktivnost trgovine na malo

rrif - 7.2017, str. 176  

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 6.2017, str. 49  

X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

obav - 6.2017, str. 83  

Europski nalog za blokadu računa

rrif - 5.2017, str. 139  

Indosiranje mjenice

rrif - 5.2017, str. 144  

Financijsko planiranje u trgovini

rrif - 3.2017, str. 166  

VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

obav - 2.2017, str. 49  

Financijski učinak preporuka u trgovini

rrif - 11.2016, str. 148  

Zlato kao siguran ulog

rrif - 11.2016, str. 152  

Obračun zateznih kamata

rrif - 10.2016, str. 158  

Izrada godišnjeg plana poslovanja

rrif - 10.2016, str. 168  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2016, str. 227  

Kamate od 1. srpnja 2016. godine

rrif - 8.2016, str. 133  

Transakcijski računi u inozemstvu

rrif - 7.2016, str. 158  

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2016, str. 236  
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)