RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3  

Novosti u Pravilniku o PDV-u

rrif - 1.2016, str. 264  

PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)

rrif - 10.2015, str. 112  

PDV na „inozemne usluge” (I. dio)

rrif - 9.2015, str. 95