RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stope PDV-a u prometu dobara i usluga

rrif - 10.2017, str. 77  

Porezni položaj trostranih poslova

rrif - 9.2017, str. 88  

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3  

Novosti u Pravilniku o PDV-u

rrif - 1.2016, str. 264  
Pretplatnik
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici  (1)