RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj

rrif - 11.2017, str. 111  

Stope PDV-a u prometu dobara i usluga

rrif - 10.2017, str. 77  

Porezni položaj trostranih poslova

rrif - 9.2017, str. 88  

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3  
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)