RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata drugog dohotka nerezidentima

rrif - 10.2017, str. 95  

Konačni dohodak iz inozemstva

rrif - 10.2017, str. 104  

Otkup otpada od građana

rrif - 3.2017, str. 137  

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

obav - 2.2017, str. 26  

Ispravak pogrešaka u JOPPD-u

rrif - 12.2016, str. 178  

Rezidentnost fizičkih osoba

rrif - 9.2016, str. 151  

Obračun poreza na autorska prava

rrif - 8.2016, str. 103  

Isplata dividendi i udjela u dobitku

rrif - 7.2016, str. 79  

Primitci članova uprave - stranaca

rrif - 5.2016, str. 72  
Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)