RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkup otpada od građana

rrif - 3.2017, str. 137  

III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

obav - 2.2017, str. 26  

Ispravak pogrešaka u JOPPD-u

rrif - 12.2016, str. 178  

Rezidentnost fizičkih osoba

rrif - 9.2016, str. 151  

Obračun poreza na autorska prava

rrif - 8.2016, str. 103  

Isplata dividendi i udjela u dobitku

rrif - 7.2016, str. 79  

Primitci članova uprave - stranaca

rrif - 5.2016, str. 72  

Oporezivanje inozemnih mirovina

rrif - 4.2016, str. 124  

Novosti u poduzetničkoj plaći

rrif - 3.2016, str. 87  

Oporezivanje mita kao drugog dohotka

rrif - 2.2016, str. 189  

Nova minimalna plaća za 2016. godinu

rrif - 1.2016, str. 243  

Porezni tretman sindikalnih isplata

Nepr - 12.2015, str. 49