RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak pogrešaka u JOPPD-u

rrif - 12.2016, str. 178  

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3  

Očevid u poreznom nadzoru

rrif - 11.2016, str. 72