RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PUTNI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU

Zagreb, 13. veljače 2018. seminar "Novosti o putnim troškovima na službenom putu i dnevnice za rad na terenu"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financ. menadžment, Martićeva 2913. veljače 2018. (utorak)

Od 1. siječnja 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o porezu na dohodak koji je donio promjene u vezi isplate neoporezivih troškova. Dnevnica za terenski rad neupitno se može isplatiti i radnicima koji rade na terenu u inozemstvu, a u statusu su izaslanih radnika. O tim troškovima treba posebno voditi brigu jer su najčešće pod nadzorom Porezne uprave. Ovaj je seminar namijenjen svim članovima društva, tajnicama, voditeljima ureda, knjigovođama, računovođama i ostalim djelatnicima koji vode računa o obračunu i kontroli putnih naloga.

Program seminara:

 • Obračun troškova koji nastaju na službenom putu
 • NOVO Troškovi koje poslodavci mogu isplatiti radnicima na obrazovanju i izobrazbi
 • NOVO Isplata troškova smještaja i prehrane sezoncima te vjerodostojna isprava o tome
  i izvješćivanje na obrascu JOPPD
 • NOVO Troškovi vode i pića koje se neoporezivo isplaćuju radnicima
 • NOVO Utvrđivanje dnevnica za službeni put u inozemstvo
 • NOVO Isplata dnevnice i prehrana
 • NOVO Isplata dnevnice radniku u slučaju reprezentacije
 • Pravo radnika na naknada troškova koji nastaju na službenom putu nije jednako kao i
  mogućnost isplate bez obveze oporezivanja
 • Vjerodostojna isprava za naknadu troškova koji nastaju na službenom putu – putni nalog,
  sadržaj putnog naloga, rok za njegovo izdavanje i rok za njegovo ispunjavanje
 • Isplata troškova službenog puta članovima društva
 • Trajanje službenog puta i razlika između službenog puta i terenskog rada
 • Naknada troškova za službeni put u tuzemstvu
 • Obračun dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu
 • Naknada troškova na službenom putu u inozemstvu
 • Obračun dnevnica za službena putovanja u inozemstvu
 • Kako obračunati dnevnicu kada se službeni put obavlja kroz više država u inozemstvu
 • Obračun dnevnica kada je službeni put u tuzemstvu i inozemstvu
 • Kako obračunati dnevnicu kada se obračunava samo ručak, a kako postupiti kada se
  radniku omogućuje ručak i večeru
 • Način iskazivanja dnevnica i troškova nastalih na službenom putu na obrascu JOPPD
 • Visina dnevnice kada je podmirena prehrana
 • Obračun uporabe privatnog automobila za potrebe službenog puta, obračun loko-vožnje
 • Novi način obračuna naknade za odvojeni život
 • Evidencija naknade za odvojeni život
 • Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
 • Za koje se države od 1. siječnja 2017. godine treba obračunati doprinos za korištenje
  zdravstvene zaštite u inozemstvu, a za koje ne
 • Vjerodostojna isprava za obračun dnevnice za rad na terenu
 • Svote neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu
 • Koja se naknada troškova putovanja može nadoknaditi osobama na obrazovanju
 • Kada se može priznati dnevni odmor
 • Troškovi službenog puta koji se isplaćuje osobama koje nisu zaposlene
 • Isplata troškova službenog puta osobama na stručnom osposobljavanju
 • Pravo na dnevnicu i prekovremeni rad

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 13. veljače 2018. seminar "Novosti o putnim troškovima na službenom putu i dnevnice za rad na terenu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
NERETAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)