RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PRIMJENA HSFI-a U 2017.

Zagreb, 5. srpnja 2017. seminar PRIMJENA HSFI-a U 2017. GODINI


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 295. srpnja 2017. (srijeda)

U posljednje dvije godine u primjeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvješćivanja koji su unijeli neke novosti u našu računovodstvenu praksu. U određenim zahtjevima postoji razlika između hrvatskih i međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Kako treba knjižiti pojedine zahtjeve HSFI-a, te o bitnim određenjima HSFI-a i nekim značajnijim razlikama prema MASFI-ma bit će riječi na ovom seminaru.

Program seminara:

1. Novosti u primjeni HSFI-a i povezanost s MSFI-ima i MRS-ovima

2. Financijska izvješća (HSFI 1)

3. Učinci promjene računovodstvenih politika i pogrešaka (HSFI 3)

4. Postupci s događajima nakon datuma bilance (HSFI 4)

5. Posebnosti dugotrajne nematerijalne imovine (HSFI 5)

6. Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6, HSFI 7)

7. Knjigovodstvo zaliha materijala, proizvoda i robe (HSFI 10)

8. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (HSFI 8)

9. Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi (HSFI 17)

10. Knjigovodstvo financijske imovine (HSFI 9)

11. Knjigovodstvo potraživanja i obveza (HSFI 11, HSFI 13)

12. Utvrđivanje rashoda prema HSFI-ma (HSFI 16)

13. Računovodstvo poreza na dobitak (HSFI 12, HSFI 14)

14. Utvrđivanje prihoda prema HSFI-ima (HSFI 15)

15. Kapital i promjene kapitala u HSFI-ima (HSFI 12)

16. Konsolidacija financijskih izvješća (HSFI 2)

17. Odgovori na pitanja

Početak seminara je u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 5. srpnja 2017. seminar PRIMJENA HSFI-a U 2017. GODINI


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
CETNA