RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

POREZ NA DOBITAK PREMA NOVČANOM NAČELU

Zagreb, 7. prosinca 2017. seminar "Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 297. prosinca 2017. (četvrtak)

Prva je godina primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak.  Jedan dio poduzetnika  čiji ukupni prihod u 2016. godini nije prelazio 3.000.000,00 kn odlučili su iskoristiti mogućnost da kod prijave poreza na dobit za  2017. primijene novčano načelo.  U tu svrhu oni su u siječnju o.g. dostavili Poreznoj upravi Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice.  Ako u 2017. godini  njihov  prihod ne bude veći od 3 mil., prijavu poreza na dobitak za 2017. godinu sastavljat  će  na  Obrascu PD-NN primjenom novčanog načela.

Cilj ovog seminara je upoznati računovođe s postupkom utvrđivanja porezne osnovice primjenom novčanog načela – s osvrtom na korekcije računovodstvenog dobitka u svrhu njegovog svođenja na dobitak / gubitak prema novčanom načelu. A zatim pojasniti specifičnosti uvećanja i umanjenja tako utvrđenog dobitka / gubitka za porezno nepriznate rashode. 

Na radionici u sklopu ovog seminara na  praktičnim primjerima  pokazat će se sastavljanje prijave poreza na dobitak prema novčanom načelu i analizirat će se  učinci ove metode kako bi se računovođe pripremili za konačni obračun. Jer poslije 31. prosinca biti će kasno !

Program:

 • Kontrolno-računovodstveni postupci knjiženja poslovnih događaja prema HSFI  (koji su
  posebno važni kod kasnije korekcije računovodstvenog dobitka)
 • Postupci uvećanja porezne osnovice za određene nenovčane transakcije i
  nerealizirane dobitke/gubitke
 • Postupci uvećanja  ili smanjenja porezne osnovice za određene nenovčane transakcije
  i nerealizirane dobitke/gubitke
 • Postupci uvećanja  ili smanjenja porezne osnovice za određene novčane transakcije i
  realizirane dobitke/gubitke
 • Porezno nepriznati rashodi, dividende, državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te
  druge korekcije dobitka / gubitka
 • Ograničenja u primjeni novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak
  – društva u stečaju i likvidaciji
 • Radionica 1.  – Sastavljanje Obrasca PD-NN  (porezna obveza)
 • Radionica 2. - Sastavljanje Obrasca PD-NN  (porezi gubitak)
 • Odgovori na pitanja

Predavači: Dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović
                  Dr.sc. Đurđica Jurić
                  Jasna Vuk, dipl.oec.

Početak seminara je u 9,30 sati.

Prijava za seminar je obvezna.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 7. prosinca 2017. seminar "Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DIARAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)