RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PLAĆE I DRUGI PRIMITCI

Zagreb, 13. lipnja 2017. seminar POREZNE I PRAVNE AKTUALNOSTI VEZANE UZ PLAĆE I DRUGE PRIMITKE


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2923. svibnja 2017. (utorak) POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2913. lipnja 2017. (srijeda) II. skupina

Obračun plaća vrlo je složeno područje te se u vezi s tim nameću brojna pitanja i problemi. Riječ je o osobnim primanjima koji su osnova obveznih osiguranja svakog radnika, a s poreznog motrišta svaki je radnik obveznik plaćanja poreza na dohodak. Visina porezne obveze ovisi o obiteljskom, zdravstvenom i sličnom statusu, te se svaki obračun plaće umnogome razlikuje. Harmonizacija tržišta rada i socijalnog sustava i usklađenja tuzemnih propisa s direktivama i uredbama Europske unije unijela je nove elemente u područje zapošljavanja, položaja radnika u socijalnom sustavu i u područje oporezivanja. Osim toga, česte su promjene u poreznom položaju neoporezivih naknada, posebno dnevnica i terenskog dodatka. O svemu navedenom treba izvješćivati Poreznu upravu na obrascu JOPPD, o čemu treba imati određena znanja. S namjerom da vam olakšamo rad, ponudimo određena objašnjenja ili utvrdimo neka saznanja i postupke s kojima se srećete u svakodnevnom radu, pozivamo vas na seminar.

Teme seminara:

* redovita isplata plaće

* što učiniti kada se plaća ne isplaćuje redovito

* kako postupiti kada se isplaćuju zaostale plaće iz prijašnjih godina i iz tekućeg razdoblja i plaće
  u dijelovima, s posebnim osvrtom na kumulativni obračun poreza iz plaća

* isplata plaća u naravi (uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi primici u naravi)

* plaće zaposlenih umirovljenika, osoba koje se prvi put zapošljavaju i osoba mlađih od 30
  godina života

* poticanje zapošljavanja, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i sve ostale
  nenavedene aktualnosti uz prikaz u obrascima JOPPD

* ugovor o radu izaslanih radnika, obračun plaće i obračun doprinosa

* isplata bonusa

* pravo radnika na godišnji odmor i osoba na stručnom osposobljavanju

* naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

* pravo na regres za godišnji odmor

* pravo na neiskorišteni godišnji odmor

* porezni položaj naknade za neiskorišteni godišnji odmor

* pravo na regres radnicima na stručnom osposobljavanje

* dopunski rad i ustupanje radnika – obračun plaće i sklapanje ugovora

* stalni sezonski radnici i ugovor o radu

* sezonski obrti (plaćanje doprinosa i ostalih obveza)

* posebnosti za iskazivanje podataka u obrascu JOPPD za obrtnike

* utvrđivanje prava na dnevnicu na službenom putovanju i za rad na terenu

* sezonski rad u poljoprivredi – vaučeri

* posebnosti vezane uz iskazivanje podataka u obrascu JOPPD

* isplata dobitka

* pravni i porezni položaj otpremnine (odlazak u mirovinu, poslovno i osobno uvjetovani otkaz
  ugovora o radu)

 

Početak seminara je u 9,30 sati.

Prijava za seminar je obvezna.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 13. lipnja 2017. seminar POREZNE I PRAVNE AKTUALNOSTI VEZANE UZ PLAĆE I DRUGE PRIMITKE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
VELEIT