RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI

OSIJEK, ZAGREB, PULA od 21. do 29. rujna 2017. - seminar-radionica OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 421. rujna 2017. (četvrtak)
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922. rujna 2017. (petak)
PULA, Hotel Park Plaza Histria, Verudela 1729. rujna 2017. (petak)

Cilj je ovoga seminara objasniti poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s računovodstvenog i poreznog motrišta te s motrišta fiskalizacije. Uz to će se u okviru seminara obrazložiti koje sve dopunske djelatnosti OPG-i mogu obavljati te kada su nositelji i članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u obvezi prijaviti se na obvezna osiguranja. Objasnit će se i osnivanje d.o.o.-a kad PG preraste u trgovačko društvo.

Program seminara:

1. Registracija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

2. Tržišno poslovanje i obveza izdavanja računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

3. Načini prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

4. Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

5. Pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u

6. Modeli oporezivanja i načini vođenja poslovnih knjiga kod obiteljskih poljoprivrednih
    gospodarstava (kada su OPG-i obvezni voditi poslovne knjige)

7. Vođenje poslovnih knjiga i evidentiranje primitaka i izdataka kod obiteljskih poljoprivrednih
    gospodarstava obveznika poreza na dohodak

8 Vođenje poslovnih knjiga i evidentiranje poslovnih događaja kod obiteljskih poljoprivrednih
   gospodarstava obveznika poreza na dobitak prema zahtjevima HSFI-ja 17 – Poljoprivreda
  
i MRS-a 41 – Poljoprivreda

9. Državne potpore u poljoprivredi

10, Prijava nositelja i članova OPG-a na obvezna osiguranja

11. Zapošljavanje osoba na povremenim poslovima u OPG-u (rad putem vaučera)

12. Osnivanje d.o.o.-a i prijenos gospodarske cjeline iz OPG-a na društvo

13. Odgovori na pitanja

 

Vrijeme održavanja: od 9,30 do 14,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

OSIJEK, ZAGREB, PULA od 21. do 29. rujna 2017. - seminar-radionica OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DUNV