RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE

Zagreb, 6. prosinca 2017. - seminar NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 296. prosinca 2017. (srijeda)

Veliki poduzetnici (s više od 500 zaposlenih) obvezni su za 2017. godinu po prvi put sastaviti nove izvještaje koji postaju sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja, s naglaskom na utjecaj na društvo i okoliš. Putem nefinancijskog izvještavanja trgovačko društvo dobiva širu sliku poslovanja i otvara mogućnosti za ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu. Kako sastaviti nefinancijski izvještaj, prema kojim međunarodno priznatim okvirima, te koje podatke iz financijskih izvještaja možete uvrstiti u Vaš nefinancijski izvještaj, pitanja su koja ćemo odgovoriti na seminaru, odnosno radionici o  nefinancijskom izvještavanju.

Teme seminara:

* Nefinancijsko izvještavanje kao nova obveza iz Zakona o računovodstvu

* Povezanost financijskih i nefinancijskih izvještaja

  • Detaljniji prikaz financijskih podataka u nefinancijskom izvještaju
  • Što se iz financijskih izvještaja crpi za nefinancijske izvještaje?
  • Rizici u poslovanju poduzetnika (detektiranje i upravljanje)

* Jeste li obveznik ili ćete trebati Vašem kupcu priložiti nefinancijski izvještaj?

* Verifikacija nefinancijskih izvještaja

* Međunarodni okviri i neobvezujuće smjernice EU za sastavljanje nefinancijskog izvještaja

* Primjer dobre prakse: Izrada izvješća o društveno odgovornom poslovanju u grupi Končar

* RADIONICA: Primjer izrade nefinancijskog izvješća prema GRI Standardima

  • određivanje matrice materijalnosti, 
  • uključivanje ključnih dionika,
  • prikupljanje podataka potrebnih za objavu
  • kako objaviti nefinancijske informacije u nefinancijskom izvješću

Predavači na seminaru su:

mr.sc. Renata Godek, direktorica marketinga i informiranja u Končar Elektroindustrija d.d.
dr.sc. Tamara Cirkveni Filipović, RRiF Visoka škola za financijski menadžment
dr.sc. Nikolina Markota Vukić - Institut za društveno odgovorno poslovanje
dr.sc. Dejan Miljenović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.

Cijena seminara je 1.750,00 kn (1.400,00 kn + PDV 350,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 1.250,00 kn (1.000,00 kn + PDV 250,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 6. prosinca 2017. - seminar NEFINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DINAAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)