RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

KONAČNI OBRAČUN PLAĆE

Zagreb, 27. studenog 2017. - seminar Posebnosti konačnog obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2017., božićnice i trinaesta plaća te predaja prijave poreza na dohodak - II. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 2922. studenog 2017. (srijeda) - POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 2927. studenog 2017. (ponedjeljak)

S obzirom na velik broj dvojbi vezanih za konačni obračun plaće koji se predstavlja poduzetnicima, na ovom seminaru nastojat ćemo  odgovoriti na vaša konkretna pitanja. Izvješće o obračunu poreza na dohodak po konačnom obračunu za 2017. će trebati predati na obrascu JOPPD, a sam konačni obračun plaće mora se obaviti sa zadnjom isplatom u prosincu dakle, s plaćom koja se isplaćuje za studeni. Na koji će način poduzetnici to moći učiniti, saznajte na ovom seminaru. Na konkretnim slučajevima obuhvatit ćemo i brojna druga pitanja.

Program seminara

 • Posebnosti konačnog obračuna za 2017.
 • Kada se ispravak predujma poreza na dohodak treba obaviti tijekom godine
 • Razlozi za obvezni konačni obračun poreza na dohodak (koji poduzetnici za koje radnike
  trebaju provesti konačni obračun poreza na dohodak)  
 • Iskazivanje u JOPPD-u i isplatnoj listi
 • Razlozi za konačni obračun poreza na dohodak u slučaju:  bolovanja, rodiljnog i roditeljskog
  dopusta, izvanrednih isplata i sl. s primjerima,
 • Konačni obračun plaće u slučaju neredovitih isplata plaće.
 • Kada poslodavac nije obvezan sastaviti konačni obračun poreza na dohodak
 • Kada poslodavac nije obvezan sastaviti konačni obračun poreza na dohodak a u kojem
  slučaju konačni obračun može obaviti dobrovoljno i koji su razlozi za to
 • Isplata radniku po konačnom obračunu
 • Konačni obračun ako nema isplate plaće u prosincu
 • Isplata ili uplata po konačnom obračunu
 • Evidentiranje konačnog obračuna u obrascu JOPPD
 • Računovodstveno evidentiranje konačnog obračuna
 • Na koji se način mogu isplatiti prigodne nagrade za kraj godine
 • Evidentiranje isplaćenih neoporezivih i oporezivih prigodnih nagrada zaposlenicima
 • Isplata trinaeste plaće
 • Utjecaj isplaćenih oporezivih prigodnih nagrada na najvišu mjesečnu osnovicu
 • Isplata oporezivih prigodnih nagrada radnicima koji se po prvi puta zapošljavaju
 • Tko je obvezan a tko nije predati poreznu prijavu
 • Razlozi za predaju porezne prijave
 • Porezne olakšice
 • Porezni razredi za godišnji obračun poreza na dohodak - posebnosti za 2017.
 • Poseban postupak ; drugi dohodak koji se oporezuje stopom od 36%
   

Početak seminara u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 27. studenog 2017. - seminar Posebnosti konačnog obračuna poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2017., božićnice i trinaesta plaća te predaja prijave poreza na dohodak - II. skupina


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DINAAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)