RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

KAPITALNI PRIMITCI I RAČUNOVODSTVO KAPITALA

Zagreb, 1. lipnja 2017. seminar KAPITALNI PRIMITCI I RAČUNOVODSTVO KAPITALA


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 291. lipnja 2017. (četvrtak)

Prodaja ili prijenos udjela i dionica između fizičkih i pravnih osoba možebitno podliježe oporezivanju. Cilj je ovog seminara prikazati koji su to slučajevi te kakav je porezni položaj povoljnije kupnje dionica zaposlenika i članova uprave te opcijske kupnje dionica iz tuzemstva i inozemstva. Kroz izlaganja tema namjera je objasniti računovodstveno praćenje kapitala (povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, oblikovanje kapitalnih pričuva, revalorizacijskih pričuva, zakonskih pričuva i ostalih pričuva). Uz navedeno, objasnit će se i prijenos i podjela kapitala kod statusnih promjena društva (pripajanje, spajanje, podjela) kada nastaje goodwill i dr.

Program seminara:

* Prijenos i dodjela vlastitih dionica i udjela zaposlenicima i članovima uprave te isplata udjela
  u dobitku

* Porezni položaj povoljnije kupnje dionica zaposlenika i članova uprave

* Opcijska kupnja dionica iz tuzemstva i inozemstva

* Obveze fizičkih osoba pri opcijskoj kupnji dionica iz inozemstva i predaja obrasca JOPPD,
  obveza prijave u Registar poreznih obveznika

* Oporezivanje kapitalnih primitaka nastalih prodajom dionica i udjela

* Kada je otuđenje financijske imovine fizičkih osoba neoporezivo

* Obveze prodavatelja (fizičkih osoba) pri prodaji udjela tijekom 2017. godine

* Darovanje udjela zaposlenicima, članovima uprave ili srodnicima

* Evidentiranje kapitalnih primitaka u JOPPD-u

* Evidentiranje dodjele i opcijske kupnje dionica u JOPPD-u

* Računovodstveno praćenje kapitala prema zahtjevima HSFI-ja 12

* Povećanje i smanjenje kapitala rezultatima poslovanja

* Oblikovanje kapitalnih pričuva – tko i kako?

* Oblikovanje pričuva za stjecanje vlastitih dionica i udjela

* Otkup i prodaja vlastitih dionica i udjela

* Oblikovanje i uporaba revalorizacijskih pričuva

* Oblikovanje ostalih pričuva i zakonskih pričuva

* Uporaba zadržanih dobitaka iz prijašnjih godina za isplatu – oporezivanje

* Prijenos i podjela kapitala kod statusnih promjena (pripajanje, spajanje, podjela) i goodwill

 

Vrijeme održavanja: od 9,30 do 14,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 1. lipnja 2017. seminar KAPITALNI PRIMITCI I RAČUNOVODSTVO KAPITALA


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RISNAK