RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

GRADNJA I PRODAJA NEKRETNINA

Zagreb, 4. prosinca 2017. - seminar RAČUNOVODSTVENO I POREZNO MOTRIŠTE GRADNJE I PRODAJE NEKRETNINA


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za fin. menadžment, Martićeva 294. prosinca 2017. (ponedjeljak)

Graditeljska djelatnost specifična je zbog primjene više poreznih i računovodstvenih propisa te obavljanja djelatnosti za tržište ili za vlastite potrebe. Riječ je o proizvodnji koja se često u praksi ne evidentira na odgovarajući način. Odlučili smo stoga približiti vam to iznimno složeno područje kroz praktične primjere. Konačno, rezultat gradnje je prodaja građevine na tržištu koja ovisi o poreznom položaju prodavatelja te vremenu uporabe nekretnine. Danas nekretnine mogu biti oporezive samo jednim od poreznih propisa, PDV-om ili porezom na promet nekretnina, ali je u praksi prisutan i niz poreznih kombinacija kada poduzetnik mora prenamijeniti nekretninu za potrebe stanovanja, provesti ispravak pretporeza i dr. Cilj je seminara dati odgovore na pitanja iz područja graditeljske djelatnosti s računovodstvenog, poreznog i pravnog motrišta

Program seminara:

1. Računovodstveno praćenje troškova izgradnje građevina

 • građevine namijenjene za tržište
 • građevine za vlastitu dugotrajnu imovinu kod investitora

2. Računovodstvena određenja za uslužne graditelje

3. Prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga

 • koje usluge se smatraju građevinskim uslugama
 • kako treba postupiti kod gradnje, rekonstrukcije, a kako kod održavanja nekretnina

4. Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnosti

5. Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti

6. Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina

 • izgrađenih za tržište, a prenamijenjenih za vlastitu dugotrajnu imovinu
 • izgrađenih za dugotrajnu imovinu, a prenamijenjenih za tržište

7. Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta

 • prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
 • kada su nekretnine oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • primjena prava izbora na oporezivanje prema novim odredbama Zakona o PDV-u
 • postupci kod prenamjene nekretnine – za stanovanje, izlazak iz sustava PDV-a, ulazak
  u sustav PDV-a
 • kada treba provesti ispravak pretporeza, porezno i računovodstveno evidentiranje
 • prodaja nekretnine u postupku ovrhe i u stečaju

8. Vlasništvo nekretnine – prava i obveze u pravnom prometu

 • pravna osnova stjecanja vlasništva
 • upis u zemljišne knjige
 • obveza prijave prometa nekretnine (sud kao obveznik prijave, rokovi)
 • nekretnine kao sredstvo osiguranja potraživanja (hipoteke, privremene mjere,
  upis u zemljišne knjige, pravne posljedice upisa)
 • ovršni postupak na nekretninama uz poseban osvrt na prava trećih
  (izvanknjižni stjecatelji vlasništva)
 • sudska praksa

9. Odgovori na pitanja

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 4. prosinca 2017. - seminar RAČUNOVODSTVENO I POREZNO MOTRIŠTE GRADNJE I PRODAJE NEKRETNINA


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KOANAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)