RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

AKTUALNOSTI ZA 2017., PRIPREMA ZA GFI I PD, NOVOSTI 2018.

Od 17 do 30. studenog 2017. Zagreb, Osijek, Zadar, Split, Varaždin, Pula, Opatija - seminar Računovodstvene i porezne aktualnosti za 2017. i novosti za 2018. - priprema za izradu GFI i PD


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, Hotel Westin, Kršnjavoga 117. studenog 2017. (petak)
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 421. studenog 2017. (utorak)
ZADAR, Hotel Kolovare, B. Peričića 1423. studenog 2017. (četvrtak)
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a24. studenog 2017. (petak)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 128. studenog 2017. (utorak)
PULA, Hotel Park Plaza Histria, Verudella 1729. studenog 2017. (srijeda)
OPATIJA, Hotel Ambasador, F. Peršića 530. studenog 2017. (četvrtak)

Približava se vrijeme kada se moraju započeti pripreme za izradu godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2017. godinu. na seminaru će se dati pregled aktualnih pitanja koja su obilježila 2017. te ukazati na novosti  koje stupaju u primjenu od početka 2018.

Okvirni program seminara

 1. Popis imovine i obveza te rješavanje inventurnih razlika
   
 2. Troškovi razdoblja, razgraničenje troškova i troškovi koji se kapitaliziraju:
  * troškovi kamata s povezanim osobama;
  * vrijednosna usklađenja tražbina i otpisi - računovodstveno/porezni pristup;
  * troškovi osobnih automobila;
  * troškovi rezerviranja i velikih popravaka;
  * troškovi iz „prefakturiranih“ računa;
  * troškovi popusta na računima
  * troškovi članova uprave i dr.
   
 3. Priznavanje prihoda u određenim slučajevima
   
 4. Novosti u vezi ulaska i izlaska iz sustava PDV-a
   
 5. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje  oporezivanja
  - osvrt na neka pitanja iz PDV-a
  - pretporez za osobne automobile i plovila u 2018.
  - reprezentacija i pretporez

     6.  Priprema prijave poreza na dobitak (PD)
          - osvrt na plaćanje poreza prema naplaćenim prihodima
         -  priprema za sastavljanje obrasca PD - IPO

    7.   Postupci kod neisplate plaća

    8.  Konačni obračun plaća za 2017. i priprema za godišnju prijavu poreza na dohodak građana
         (uključivo i INO-DOH)

    9. Odgovori na pitanja

Početak seminara je u 9,30 sati.

Predavači su savjetnice-urednice iz RRIF-a:
dr.sc. Đurđica Jurić
dr.sc. Ljerka Markota
Lucija Turković Jarža, dipl.oec.

 

Naknada za seminar je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 500,00 kn (400,00 kn + PDV 100,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF Konzalting d.o.o. Zagreb, broj HR3624020061100462828 uz poziv na vaš OIB-320 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu. Ponude za seminar nećemo slati, a ako vam je ponuda potrebna ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar.

Rok za prijavu je najkasnije 3 dana prije održavanja seminara, kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na broju telefona 01/4699-760 ili e-poštom: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Od 17 do 30. studenog 2017. Zagreb, Osijek, Zadar, Split, Varaždin, Pula, Opatija - seminar Računovodstvene i porezne aktualnosti za 2017. i novosti za 2018. - priprema za izradu GFI i PD
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DRAAPretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)